Пазарувайте спокойно и сигурно
с кредитна карта TheONE!

Носи ти допълнителна финансова сигурност и спокойствие.

Дава ти свобода да осъществиш своите желания веднага и навсякъде.

Кредитна карта TheONE ти помага да управляваш гъвкаво и удобно своите средства.
Visa MasterCard

Застраховки

Гаранция за най-добра цена В случай, че откриеш идентична стока на по-ниска цена, от тази на закупената от теб с кредитна карта TheONE, застрахователят ще ти възстанови разликата!
Кога застраховката е валидна?


При покупка на НОВА стока на територията на България, която не е закупена от намаление, не е била използвана или препродадена
Стоката трябва да е изцяло платена с картата, а разликата в цените да е минимум 15 ЕВРО
Застраховката е валидна през първите 30 дни от датата на закупуване на стоката

Какво ще получа при настъпване на събитие?


За кредитни карти Master Card/Visa CLASSIC – до 1500 EUR годишно, без значение от броя предявени претенции
За кредитни карти Master Card/Visa GOLD – до 3 000 EUR годишно, без значение от броя предявени претенции

Какво да правя при настъпване на събитие?

 1. Обадете се на застрахователя на 02 937 06 48
 2. Уведомете писмено застрахователя за настъпилото събитие до 5 дни след настъпването му
 3. Попълнете и изпратете полученото “Заявление за обезщетение” на застрахователя на адрес:
  бул. “Ал. Стамболийски” № 73, София 1303
NB! Не забравяйте да попълните потвърждението за цената от търговеца в Заявлението за обезщетение
 1. Предоставете оригиналите на всички документи, изискани от застрахователя и ще получите отговор до 15 дни

Защита на покупките В случай на повреда, кражба или загуба на закупените с кредитната карта TheONE стоки, сумата по техния ремонт или подмяна ще ти бъде възстановена.
Кога застраховката е валидна?

 • При кражба или грабеж на закупените стоки
 • Повреда на закупените стоки в следствие на:
  • Пожар и действия по неговото гасене, експлозия, директен удар на мълния, падане на летателен апарат или обекти от него;
  • Природни бедствия: буря и градушка, лавина, свлачище, освен в случаите, когато то е предизвикано в резултат на човешка дейност;
  • транспортиране на стоката от магазина до дома веднага след нейното получаване.

Стоката трябва да бъде на стойност минимум 50 EUR и да е изцяло или частично платена с картата. Покритието е валидно в рамките на 90 дни след закупуване на стоката, без значение от мястото на закупуване.Какво ще получа при настъпване на събитие?

 • За кредитни карти Master Card/Visa CLASSIC – до 1 000 EUR годишно, без значение от броя предявени претенции
 • За кредитни карти Master Card/Visa GOLD – до 2 000 EUR годишно, без значение от броя предявени претенции

Какво да правя при настъпване на събитие?

 • 1. Обадете се на застрахователя на 02 937 06 48
 • 2. Уведомете писмено застрахователя за настъпилото събитие до 5 дни след настъпването му
 • 3. Попълнете и изпратете полученото “Заявление за обезщетение” на застрахователя на адрес: бул. “Ал Стамболийски” № 73, София 1303
 • 4. Предоставете оригиналите на всички документи, изискани от застрахователя и ще получите отговор до 15 дни

Помощ при пътуване в чужбина Застраховката осигурява покритие при нужда от неотложни медицински разходи в следствие на злополука или внезапно заболяване; правни разноски и лична отговорност за нанесени имуществени вреди и телесно увреждане, причинено на трето лице; загуби, пряко свързани с пътуване.
Кога застраховката е валидна? Застраховката е валидна за неограничен брой пътувания с продължителност до 90 дни след:

 • Закупуване на туристически пакет или част от него с картата TheONE
 • Транзакция на банкомат или POS терминал по време на пътуване в чужбина

Какво ще получа при настъпване на събитие?

 • За кредитни карти Master Card/Visa CLASSIC – до 10 000 EUR годишно в зависимост от съответната щета
 • За кредитни карти Master Card/Visa GOLD – до 30 000 EUR годишно в зависимост от съответната щета

Какво да правя при настъпване на събитие?

 • 1. Обадете се на Асистиращата компания на: +43 15 250 363 35 ако сте в чужбина или на 02 980-73-40, когато сте в България.
 • Ако не сте се свързали с Асистиращата компания, уведомете писмено застрахователя за настъпилото събитие до 5 дни след настъпването му.
 • 2. Попълнете и изпратете полученото “Заявление за обезщетение” на застрахователя на адрес: бул. “Ал. Стамболийски” № 73, София 1303
 • 3. Предоставете оригиналите на всички документи, изискани от застрахователя и ще получите отговор до 15 дни

Злополука

Кога е валидна застраховката?

Покритието срещу злополука на територията на страната се активира при транзакция на банкомат или POS терминал в България, а това в чужбина при закупуване на туристически пакет или след ползване на картата в чужбина. Тя Ви осигурява покритие при:

 • Злополука в чужбина водеща до ПНЗА* или фатален изход;
 • Злополука настъпила в България водеща до фатален изход

*ПНЗА – Пълна Необратима Загуба на АвтономностКакво ще получа при настъпване на събитие?

 • За кредитни карти Master Card/Visa CLASSIC – до 10 000 EUR годишно
 • За кредитни карти Master Card/Visa GOLD – до 20 000 EUR годишно

Какво да правя при настъпване на събитие?

 • 1. Обадете се на Асистиращата компания на: +43 15 250 363 35 ако сте в чужбина или на 02 980-73-40, когато сте в Българияили
 • Уведомете писмено застрахователя за настъпилото събитие до 5 дни след настъпването му.
 • 2. Попълнете и изпратете полученото “Заявление за обезщетение” на застрахователя на адрес: бул. “Ал. Стамболийски” № 73, София 1303
 • 3. Предоставете оригиналите на всички документи, изискани от застрахователя и ще получите отговор до 15 дни

3D секретен код Услугата 3D секретен код ти дава възможност да защитиш кредитната си карта от измами при пазаруване в интернет чрез въвеждането на персонален секретен код за идентификация.

Всеки път, когато плащаш през сайт, сертифициран за Verified by Visa и MasterCard SecureCode, трябва да въведеш създадения от теб секретен код, за да ползваш допълнително ниво на сигурност.

След активирането на 3D секретен код ще можеш безпроблемно да ползваш твоята карта и на сайтове, които още не използват тази система за сигурност, като транзакцията ще се осъществи по стандартния начин.

Как да активирам услугата 3D секретен код:

 • Получаване на временен секретен код – можеш да получиш твоя секретен код на всеки банкомат на Societe Generale Експресбанк и на всички банкомати в страната в системата на БОРИКА, които пoддържат тази функционалност.
 • Регистрация в сайта на Societe Generale Експресбанк в БОРИКА и създаване на клиентски профил – регистрацията се извършва на един от следните линкове:

Безлихвен гратисен период

Безлихвен гратисен период – до 45 дни за всички плащания нa POS терминали в търговски обекти, при погасяване на всички задължения посочени в извлечението до 15-то число на следващия месец
Минимална погасителна вноска – 5 % от ползваната сума от кредитния лимит

Плащане на POS терминал в търговски обектКрай на безлихвен гратисен период1-во число на месеца 10-то число на месеца Последен работен ден на месеца – край на отчетния период 15-то число на следващия месец – краен срок за плащанеДойде краят на месеца? Вашият текущ отчетен период свършва тук!Срок за погасяване – до 15-то число на месеца, следващ отчетния период

Кой е твоят дизайн?

Избери един от четирите ПРОЗРАЧНИ
дизайна на кредитна карта TheONE!
Пазарувай сигурно и стилно!

Важни телефони за връзка

0800 18 888 За връзка със Societe Generale Експресбанк от 8.00 до 20.00 всеки делничен ден и от 9.30 до 14.00 в събота

За изгубена или открадната карта:

 • 0800 19 333 – денонощен Картов център за обслужване на клиенти на Societe Generale Експресбанк
 • 02 970 76 16 или 02 970 76 23 – БОРИКА

Ако имате затруднения при ползване на картата:
0800 19 333

При нужда от спешна помощ при пътуване в чужбина:
+ 431 525 036 335, Мондиал Асистанс

Ако претърпите злополука в България:
02 980 73 40

За въпроси и съдействие по застраховки „Най-добра цена” и „Защита на покупките”:
02 937 06 48

Правни рамки

• Авторско право: Цялото съдържание на настоящия уебсайт, неговата стуктура, оформление и дизайн са предмет на авторско право, като изключителното право за ползването им принадлежи на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Вие можете да ги използвате свободно единствено в разрешените от закона случаи, без това да накърнява законните интереси на „Societe Generale Експресбанк” АД и без да затруднява нормалното използване на настоящия уебсайт.

• Връзки с други сайтове: Възможно е настощият сайт да съдържа връзки към други сайтове. Фактът, че достъпът до тях е осъществен през настоящия уебсайт не поражда за „Societe Generale Експресбанк” АД каквато и да е отговорност за информацията, намираща се на тези сайтове, включително за нейната пълнота и достоверност, както и за каквито и да е преки или непреки вреди настъпили за потребителите във връзка с посещението на такива сайтове.

• Отговорност: Въпреки че „Societe Generale Експресбанк”АД полага разумни усилия да предостави на този сайт информация, събрана от достоверни източници, възможно е информацията, налична на сайта, да има непълноти и неточности. „Societe Generale Експресбанк” АД не носи каквато и да е отговорност относно преките и непреките последици от използването на информацията, налична на сайта. Потребителите на сайта са отговорни за анализа и оценката на предоставената им информация и за последиците от действията или бездействията, извършени въз основа на тази информация.

• Предложение: никаква част от този сайт не може и не следва да се тълкува като отправяне на оферта до потребителите за встъпване във взаимоотношения със „Societe Generale Експресбанк” АД във връзка с предоставянето на финансови или други услуги. Никаква част от този сайт не може и не следва да бъде тълкувана като предоставяне на съвет за придобиване или разпореждане с даден актив, за извършване на дадена инвестиция или каквато и да е друга сделка.

• Адресати: Настоящият сайт не е предназначен за което и да е лице, за което, поради наличието или липсата на определени предпоставки, достъпът до сайта е забранен. Лицата, за които е налице подобно ограничение следва да не посещават този уебсайт.

• Промяна: „Societe Generale Експерсбанк” АД има право по всяко време да променя информацията, намираща се на настоящия уебсайт, както и неговата структура, без каквото и да е предварително уведомление. „Societe Generale Експресбанк” АД не гарантира постоянен и непрекъсваем достъп до настоящия сайт.

• „Societe Generale Експресбанк” АД е българско акционерно дружество, притежаващо издаден от Българската Народна Банка лиценз за извършване на дейност като кредитна институция с внесен капитал в размер на 33 673 729 български лева. Адресът на регистрация на дружеството е бул. „Владислав Варненчик” №92, Варна, България.